Apraksts

Mācību grāmatā saistoši un viegli uztverami skaidrotas fizikālās parādības un procesi. Grāmata ir krāsaina, bagātīgi ilustrēta, obligāto mācību vielu papildina interesanti fakti un uzziņas par modernajām tehnoloģijām. Liela vērība ir veltīta skolēnu pētnieciskās darbības iemaņu veidošanai, jo grāmatā ir iekļauts mācību materiāls, kas rosina skolēnus veikt eksperimentus gan stundās, gan mājās.

Iesaki draugiem