Apraksts

Rokasgrāmata galvenokārt lietojama kā mācību palīglīdzeklis un informācijas avots īsu, bet izsmeļošu uzziņu iegūšanai par daudziem matemātikas jautājumiem. Šo grāmatu var izmantot gan vecāko klašu skolēni, gan studenti, gan arī citi matemātikas lietotāji.
Grāmatas saturs sadalīts 20 nodaļās, turklāt vairums materiāla sakārtots pārskatāmu tabulu veidā. Grāmatas pirmajās nodaļās aplūkots vidusskolas matemātikas kursa materiāls, bet turpmākajās nodaļās – augstākās matemātikas jautājumi: viena un vairākargumentu funkciju diferenciālrēķini un integrālrēķini, lauka teorijas elementi, diferenciālvienādojumi, funkciju rindas, operatoru rēķini, kombinatorika un varbūtību teorija.

Publikācijas

Iesaki draugiem