Apraksts

Komplektizdevums ir pārstrādāts un papildināts iepriekš izdotais šo pašu autoru krievu valodas (svešvalodas) mācību līdzekļu komplekts «Слово 3», kuru savā darbā vairāku gadu garumā sekmīgi izmanto daudzās skolās otrās svešvalodas mācīšanai.
Mācību grāmata veidota, balstoties uz komunikatīvā nolūka (intences) principu. Apgūstamais valodas materiāls apkopots gramatikas modeļos, kas papildināti ar piemēriem.
Jaunajā izdevumā mācību viela papildināta ar tekstiem un uzdevumiem, rubriku «Визитная карточка России», kurā skolēni tiek iepazīstināti ar daudzām interesantām Krievijas vietām, vēsturi, kultūru, un zinātnes sasniegumiem. Literārajās lappusēs sniegts ieskats krievu XX gadsimta literatūrā.
Mācību grāmatā, tāpat kā komplektizdevumos 6.–8. klasei, katras tēmas noslēgumā ievietoti uzdevumi skolēnu patstāvīgai zināšanu pārbaudei.
Atsvaidzināts arī mācību grāmatas vizuālais noformējums.

Iesaki draugiem