Apraksts

Darba burtnīcas saturs saskaņots ar mācību grāmatā iekļauto vielu. Tā ir papildināta ar jauniem rosinošiem vingrinājumiem, kuros radoši tiek izmantota obligātā minimuma leksika. Katras tēmas noslēgumā ievietoti pārbaudes testi. Burtnīcas beigās ir testi klausīšanās, rakstītprasmes, lasīšanas un runāšanas pārbaudei.

Iesaki draugiem