Apraksts

Lasāmā grāmata papildina komplektizdevumu, nodrošinot mācību darba organizācijas formu un mācību metožu daudzveidību. Pārstrādājot iepriekšējo izdevumu, grāmatā ievietoti jauni teksti lasīšanai un uzdevumi darbam ar tiem, kā arī izveidots jauns vizuālais noformējums.
Grāmata izmantojama skolēnu lasīšanas un runas prasmes attīstīšanai. Grāmatā ievietotie teksti (pasakas, mīklas, sakāmvārdi, dzejoļi, stāsti, apraksti) un uzdevumi padziļina skolēnu priekšstatu par literatūru: attīsta tēlaino domāšanu, estētisko gaumi, daiļdarba satura izpratni, māca uztvert darba galveno domu, sadalīt tekstu saturiski loģiskās daļās, izvērtēt daiļdarba varoņu rīcību un izteikt savu viedokli. Grāmatas saturs bagātina skolēnu priekšstatus par apkārtējo pasauli, veicinot bērnu integrāciju konkrētā vidē.

Iesaki draugiem