Apraksts

Komplekts veidots atbilstoši pamatizglītības standartam dabaszinībās un nodrošina mācību materiālu skolēnu praktiskai darbībai. Autori piedāvā gandrīz katrai stundai eksperimentus, novērojumus vai demonstrējumus. Aktīva darbošanās mācību stundās un mājās palīdzēs skolēniem izzināt dabas likumsakarības un padziļinās interesi par apkārt notiekošajiem dabas procesiem.

Iesaki draugiem