Apraksts

Komplekts, kas sastāv no mācību grāmatas, darba burtnīcas un skolotāja grāmatas, ir tiešs turpinājums un noslēgums pamatskolas dabaszinību kursam. Grāmatā iekļauti šādi temati: ekoloģija, Pasaules okeāns, klimats, litosfēra, dabas resursi, elektrība, laika skaitīšana, spēks un ātrums, vielu pārvērtības, apkārtējās vides piesārņojums. Grāmatā atrodami dažādi eksperimenti un demonstrējumi, kas palīdz skolēniem izprast mācīto. Tie ir viegli sagatavojami un veicami, jo to izpildei nepieciešamie materiāli un izejvielas ir plaši pieejami un nav dārgi.

Iesaki draugiem