Apraksts

Komplekta autori pamatā ir izmantojuši ISEC piedāvāto mācību programmu, izdarot tajā nelielas izmaiņas atbilstoši saviem ieskatiem par tēmu izvēli un secību. Stundu tematiskais plānojums, kā arī ieteicamā papildliteratūra ir dota pielikumā.

Iesaki draugiem