Apraksts

Skolotāja grāmatā iekļautas rekomendācijas darbam ar mācību komplektu, mācību vielas plānojums un novērtēšanas kritēriji. Skolotājiem tiek piedāvāts atbilstošā vecuma skolēna psiholoģiski pedagoģiskais portrets, daudzveidīgs didaktiskais materiāls, aktuāla informācija

Iesaki draugiem