Apraksts

Komplektizdevums «Слово. Krievu valoda 8. klasei» ir pārstrādāts un papildināts iepriekš izdotais šo pašu autoru krievu valodas (svešvalodas) mācību līdzekļu komplekts «Слово 2», kuru savā darbā vairāku gadu garumā sekmīgi izmanto daudzās skolās otrās svešvalodas mācīšanai.
Darba burtnīcas saturs saskaņots ar mācību grāmatā iekļauto vielu. Tās saturs ir papildināts ar jauniem rosinošiem vingrinājumiem, kuros radoši tiek izmantota obligātā minimuma leksika. Katras tēmas beigās ievietoti pārbaudes testi.

Iesaki draugiem