Apraksts

Darba burtnīcā iekļauti uzdevumi, kas sastādīti atbilstoši matemātikas vielas sadalījumam mācību grāmatā “Математика. 5 класс” (J. Mencis (sen.), J. Mencis (jun.)). Tajā iekļauti uzdevumi no 1. līdz 6. paragrāfam, to nodaļas veido dažāda veida saistoši uzdevumi. Atkārtošanai un zināšanu nostiprināšanai katra paragrāfa beigās vienā nodaļā iekļauti uzdevumi no visām paragrāfā iekļautajām tēmām.

Iesaki draugiem