Apraksts

Formulu krājums sastādīts atbilstoši J. Krūmiņa, P. Puķīša un citu autoru sarakstītajām fizikas mācību grāmatām 10. klasei, 11. klasei un 12. klasei (Apgāds Zvaigzne ABC). Izraudzītas tikai tās formulas, kas sastopamas obligātajā mācību vielā. Daudzas formulas ilustrētas ar vienkāršiem shematiskiem zīmējumiem. Sniegti arī apzīmējumu atšifrējumi, ziņas par mērvienībām un, kur nepieciešams, īsi paskaidrojumi.
Grāmatiņa paredzēta vidusskolēniem, lai palīdzētu viņiem atkārtot mācību vielu un sagatavoties dažādiem pārbaudes darbiem un eksāmeniem.

Iesaki draugiem