Apraksts

Grāmatā īsi izklāstīts vidusskolas fizikas kurss, aplūkoti svarīgākie jēdzieni, likumsakarības un formulas. Grāmatas galvenais uzdevums ir palīdzēt skolēniem atkārtot un nostiprināt savas zināšanas, lai labāk sagatavotos dažādām ieskaitēm un eksāmeniem. Skolotāja doto uzdevumu atrisināšanai ieteicams izmantot grāmatas beigās ievietotās pārskata tabulas. Trīsdaļīgi tematiski pašpārbaudes testi par visu fizikas kursu, kuriem sniegtas arī atbildes, dod iespēju skolēniem pārbaudīt savas zināšanas un iejusties fizikas centralizētā eksāmena kārtotāja situācijā.
Grāmata paredzēta visu veida vispārizglītojošo un profesionālo vidējās izglītības mācību iestāžu audzēkņiem.

Iesaki draugiem