Apraksts

Komplektizdevumā „Izzini pasauli! Dabaszinības 2. klasei” ietilpst mācību grāmata, darba burtnīca un metodisks līdzeklis skolotājam. Valsts pamatizglītības standartā un dabaszinību standartā 1.–6. klasei noteikto tematu izklāsts mijas ar daudzveidīgiem saistošiem uzdevumiem, kuri skolēnus mudina veikt praktisku darbību, attīsta viņu radošās spējas, piedāvā pārbaudīt savas zināšanas un nostiprina sadarbības prasmes.
Mācību darbs tiek balstīts gan uz kopīgiem, gan patstāvīgiem novērojumiem, eksperimentiem un vienkāršiem laboratorijas darbiem. Par īstu pētījumu lauku arī 2. klasē kļūs skolas pagalms un tuvākā apkārtne.
Zināšanu apguves laikā tiek veidota izpratne par saudzīgu attieksmi pret dabu – gan dzīvo dabu, gan nedzīvo dabu, citam pret citu, kā arī pret savu un līdzcilvēku veselību un dzīvību. Bērniem pakāpeniski tiek mācīts, kā rīkoties ar papildu uzziņu avotiem.

Iesaki draugiem