Apraksts

Mācību komplektā „Izzini pasauli! Dabaszinības 2. klasei” mācību priekšmeta standartā noteikto tematu izklāsts mijas ar daudzveidīgiem saistošiem uzdevumiem, kuri skolēnus mudina veikt praktisku darbību, iejūtoties pētnieka lomā, attīsta radošās spējas, piedāvā pārbaudīt savas zināšanas un nostiprina sadarbības prasmes.
Mācību darbu paredzēts balstīt gan uz kopējiem, gan patstāvīgiem novērojumiem, eksperimentiem un vienkāršiem laboratorijas darbiem. Par īstu pētījumu lauku arī 2. klasē kļūst skolas pagalms un tuvākā apkaime.
Zināšanu apguves laikā bērniem tiek veidota izpratne par saudzīgu attieksmi pret apkārtējo gan dzīvo, gan nedzīvo dabu, vienam pret otru, kā arī pret savu un līdzcilvēku veselību un dzīvību. Pakāpeniski tiek mācīts kā rīkoties ar papildu uzziņas avotiem. Grāmatā ir ievietota neliela terminu skaidrojošā vārdnīca.

Iesaki draugiem