Apraksts

Mācību saturs ir veidots tā, lai ikviens skolēns matemātikas mācīšanos uztvertu kā saistošu, interesantu un ļoti noderīgu darbošanos. Jaunu jēdzienu skaidrošanai tiek izmantoti atraktīvi tēli – divas pelītes, kas „darbojas” kopā ar bērnu, lai mācīšanās process noritētu aizrautīgi, nepiespiesti un ar prieku. Mācību grāmatā ir nodaļas:
Sākam darboties un spriest!
Mēram un sveram!
Kāpēc jāmācās iztēloties?
Spriežam un darbojamies ar skaitļiem līdz 20!
Spriežam un darbojamies ar skaitļiem pirmajā simtā!
Skaitļi un darbības mums visapkārt.
Ko es pats varu atklāt?
Mācību saturs un uzdevumi ir veidoti tā, lai veicinātu skolēnu meklējumdarbību, skolēnu sadarbību, situāciju analīzi, lēmumu pieņemšanu, paškontroli un izpratni par ētiskām vērtībām, skolēnu radošās un kritiskās domāšanas attīstīšanu, skolēnu iztēles attīstīšanu.
Mācību komplektā ietilpst mācību grāmata, divas darba burtnīcas un metodiskais līdzeklis.

Iesaki draugiem