Apraksts

Metodiskajā līdzeklī konspektīvi izklāstīti katra temata teorētiskie pamati un detalizēti aplūkotas mācību metodes. Metodiskajā līdzeklī ir iekļauta mācību programma un tematiskais plānojums, pārbaudes darbi un ieteikumi vērtēšanai, uzdevumi radošas darbības veicināšanai un pētnieciskie projekti.
Mācību komplektā ietilpst: mācību grāmata, divas darba burtnīcas un metodiskais līdzeklis.

Iesaki draugiem