Apraksts

Mācību grāmata rosina mērķtiecīgi izmantot valodu saziņā – klausoties, runājot, rakstot un lasot, kā arī apgūt un veidot izpratni par teikuma gramatisko centru un palīglocekļiem, sintaktiskajām konstrukcijām teikumā, vienkāršu un saliktu teikumu. Mācoties no jaunā komplektizdevuma skolēns varēs iepazīt un saprast, kā valoda ir saistīta ar tautas kultūru, apzināties savu un citu cilvēku valodu kā personības izpausmi un bagātināt savu valodu. Izdevums ir veidots tā, lai mudinātu skolēnus diskutēt, sadarboties ar klasesbiedriem, izmantot dažādus izziņas materiālus, veikt pētījumus, rakstīt referātus, domrakstus un lietišķos rakstus, veidot mācību materiālus, kā arī vērtēt savu un citu veikumu.

Iesaki draugiem