Apraksts

Skolotāja grāmatā ir komentētas un pamatotas 6. klases mācību grāmatā un darba burtnīcā iestrādātās metodiskās nostādnes, kā arī piedāvātas dažādas idejas praktiskam darbam. Noslēgumā sniegts gada vielas sadales iespējamais variants, kā arī grāmatā ievietoto dziesmu un nošu piemēru alfabētiskais rādītājs.

Iesaki draugiem