Apraksts

Mūzikas burtnīca izmantojama kopā ar I. Vasmaņa un I. Grauzdiņas mācību grāmatu “Mūzika 6. klasei”. Tajā iekļauti daudzveidīgi uzdevumi, kas paredzēti mūzikas valodas elementu apguvei, mūzikas kā kultūras sastāvdaļas iepazīšanai, mūzikas uztverei un radošajai darbībai. 

Iesaki draugiem