Apraksts

Rokasgrāmata ir metodisks palīglīdzeklis skolotājam Valsts pamatizglītības standartā (Rīga, 1998), Dzimtās valodas pamatizglītības standarta projektā (Rīga, 2002) izvirzīto prasību īstenošanai latviešu valodā. Tā izmantojama, strādājot ar mācību komplektu “Zīle. Latviešu valoda 4. klasei. Grāmata lasīšanai un domāšanai”.

Iesaki draugiem