Apraksts

Mācību grāmata turpina iepazīstināt skolēnus ar grāmatu pasauli, kura palīdz ceļot laikā un telpā, iepazīt jaunas vietas, cilvēkus, reāli esošus un pašu vai autoru izfantazētus tēlus, cilvēku savstarpējās attiecības un daudz ko citu. Izvēlētie teksti skolēniem būs saturiski interesanti un vienlīdz sniegs jaunas zināšanas. Bērni gūs materiālu sev svarīgu jautājumu noskaidrošanai un apspriešanai, pilnveidos savu vārdu krājumu.
Apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 2005. gadā.

Iesaki draugiem