Apraksts

“Saules gads. Ziemassvētki” ir grāmatu sērijas “Saules gads” pirmā grāmata (pirmais izdevums 2014. gadā), kas ar papildinājumiem tiek izdota atkārtoti.

Ziemassvētki ir vieni no tradicionālajiem mūsu tautas svētkiem, kas gada ritumā iezīmē īpašu Saules stāvokli kosmosā. Tas ir Saules gada sākums. Kā visi sākumi, atzīmējams sevišķi nozīmīgi. Grāmatā aplūkoti galvenie jautājumi, kuri jāsaprot svinētājiem. Kad īsti tie svinami? Kur veicami dažādi Ziemassvētku rituāli un izdarības? Kas ir šo svētku dalībnieki? Kā svin svētkus jeb ko dara Ziemassvētkos un kāpēc to dara? Visbeidzot, kāds ir svētku darbību rezultāts?

Grāmatas pirmajā daļā apkopotas un skaidrotas tās Ziemassvētku tradīcijas, kuras mūsu senčiem bijušas pazīstamas gadu tūkstošiem. Šī grāmatas daļa paredzēta erudīcijas paplašināšanai par tradicionālajiem Ziemassvētkiem no laika, telpas, dalībnieku, rituāla un darbības rezultāta skatpunkta.

Grāmatas otrā daļa ir adresēta skolēniem. Tajā apkopotie izziņas materiāli un praktiskie uzdevumi noderēs mācību procesā sākumskolā, kā arī kopīgas vakarēšanas reizēs ģimenē, gatavojoties Ziemassvētkiem un tos svinot.

Grāmatas trešajā daļā apkopoti metodiskie ieteikumi Ziemassvētku tradīciju apguvei sākumskolā, bet informācija noderēs arī vecākiem, kuri interesējas par pedagoģijas jautājumiem. Šeit iekļauta ar valsts pamatizglītības standartu saskaņota oriģināla Ziemassvētku tradīciju apguves programma 1.–4. klasei darbam integrētā mācību modelī; raksturota didaktiskā koncepcija un darba organizācijas pamatprincipi; formulēts Ziemassvētku tradīciju apguves mērķis, sasniedzamie rezultāti.

Šī Ziemassvētku grāmata būs noderīgs izziņas avots un padomdevējs visiem, kurus interesē tradīcijas, bet jo īpaši sākumskolas skolotājiem un skolēniem tradicionālās kultūras mērķtiecīgai apguvei mācību procesā sākumskolā, kā arī bērnu vecākiem un vecvecākiem, bagātinot svētkus ģimenes lokā.

Sērijā “Saules gads” iznākušas šādas grāmatas: Aīda Rancāne, Gunta Siliņa-Jasjukeviča, Ilze Briška. “Saules gads. Lielā diena”, Aīda Rancāne, Gunta Siliņa-Jasjukeviča, Ilze Briška. “Saules gads. Rudenāji”.

Grāmatas autores ir pieredzējušas latviešu tautas tradīciju pētnieces un kopējas:

Aīda Rancāne, bioloģijas doktore, filozofijas maģistre, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece, grāmatas “Maskas un maskošanās Latvijā” un vairāku pētniecisku rakstu autore, folkloras kopas “Grodi” vadītāja;

Gunta Siliņa-Jasjukeviča, pedagoģijas doktore, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes asociētā profesore un Pedagoģijas Zinātniskā institūta vadošā pētniece, pētniecisku rakstu, mācību līdzekļu un metodisko materiālu autore, tradīciju kopas “RADI” vadītāja;

Ilze Briška, pedagoģijas doktore, mākslas maģistre, Latvijas Universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes asociētā profesore, Pedagoģijas zinātniskā institūta vadošā pētniece, pētniecisku rakstu, mācību līdzekļu un metodisko materiālu autore.

Iesaki draugiem