Apraksts

„Sibīrijas vārds mums vairāk saistās ar piespiedu izsūtījumu, mokām, nežēlību un nāvi, bet vēstures fakti rāda, ka bija arī daudz latviešu, kuri uzdrīkstējās riskēt un doties uz Sibīriju, lai mēģinātu uzlabot dzīvi, iekopjot pašiem savu zemi. Viņiem tas izdevās, un viņu pēcteči joprojām dzīvo Sibīrijā. Omskas apgabala Augšbebros pirmie ieceļotāji no Kurzemes ieradās pirms 126 gadiem, līda līdumus, apstrādāja zemi un izveidoja saimniecības. Augšbebros joprojām dzīvo viņu pēcteči, dzirdama latviešu valoda, sadzīvē un svētkos ciemnieki saglabājuši senču tradīcijas, dažas pat tādas, kuras Latvijā jau aizmirstas. Kā saka Augšbebros: “Mēs turamies par latviešiem!”, stāsta grāmatas autore, Augšbebru ekspedīciju dalībniece un latviešu valodas skolotāja Ināra Antiņa

Grāmata ar digitālu papildsaturu plašam lasītāju lokam.

Iesaki draugiem