Apraksts

“Mēneša mājasdarbi latviešu valodā 4.-9. klasei” veidoti kā kombinēta tipa pārbaudes darbi, kuros, strādājot ar vienu tekstu, tiek pārbaudītas daudzveidīgas prasmes. Darbs tiek vērtēts ballēs.

Mēneša mājasdarbs piedāvā skolēniem attīstīt pašvadītas mācīšanās prasmes: patstāvīgi mēneša laikā plānot veicamos mājasdarba uzdevumus; izvēlēties nepieciešamos papildu resursus – vārdnīcas, tīmekļa adreses, raidījumu ierakstus, arī spēlfilmas uzdevumu veikšanai –; izvirzīt mācību mērķi un izplānot, kā to sasniegt; uzraudzīt plāna īstenošanas laiku; novērtēt, kā izdevies sasniegt mērķi.

Šajā krājumā piedāvātais materiāls ļauj skolēnam pētīt, atklāt un radoši pašizpausties, strādājot ar tekstiem, kas ir mūsdienīgi, aktuāli, vērtīborientēti. Tā ir mācīšanās iedziļinoties – process, kura laikā skolēns attīsta spēju vispārināt, pārnest jaunās zināšanas un prasmes uz nezināmām situācijām, t. sk. reālās dzīves situācijām.

Īstenojot metodisko pieeju, kas rosina mācīties iedziļinoties, skolotājs dod iespēju skolēnam izmantot un attīstīt augstākā līmeņa domāšanas prasmes (analizēt, sintezēt, izvērtēt, risināt problēmas), attīsta skolēnu pašvadītas mācīšanās prasmes, lai skolēnam veidotos patiesa izpratne par apgūto saturu un viņš spētu risināt kompleksus uzdevumus jaunās situācijās un kontekstos.

Autores stāsta par mācību līdzekli

Iesaki draugiem