Apraksts

24 darba lapās piedāvāti teksti un uzdevumi lasītprasmes pilnveidei. Katrs no šajā krājumā piedāvātajiem tekstiem mudina skolēnu skaidri izteikt savas domas, izjūtas, pamatot un argumentēt savu viedokli, diskutēt par aktuālām problēmām. Šie teksti aicina kritiski izvērtēt informāciju, izpausties radoši, pilnveidot gan lasītprasmi, gan rakstītprasmi, bagātināt vārdu krājumu, pētīt, sadarboties, diskutēt, nebaidoties atklāt savas emocijas un viedokli.
Skolēnam ir iespējas paust savu personīgo pieredzi, risināt problēmuzdevumus, analizēt teksta saturu un vienlaikus attīstīt pašvadītas mācīšanās prasmes. Šajos tekstos autori risina dažādas aktuālas problēmas, par kurām skolēni var domāt un diskutēt ne tikai dzimtās valodas un litertūras stundās, bet sarunas turpināt arī klases stundās pie tējas tases vai draugu lokā.
Skolotāji aicināti šo tekstu un uzdevumu krājumu uztvert kā palīgu ikdienas mācību procesā. Piedāvātie uzdevumi attīsta skolēnu patstāvīgā darba iemaņas, palīdz apzināties lasīšanas komunikatīvo uzdevumu, t. i., saprast, kāds ir lasīšanas mērķis, novērtēt izlasīto. Lielu daļu uzdevumu var izmantot gan darbam klasē, gan arī kā mājasdarbus. Daži no tekstiem izmantojami kā rosinājumi domrakstu – pārsprieduma vai apraksta – veidošanai.
Krājumā piedāvāti arī 3 pielikumi: teksta oriģināls veiktā uzdevuma salīdzināšanai, padomi diskusijas organizēšanai, jautājumu kartītes par izlasītu tekstu (šīs kartītes var izmantot pēc jebkura izlasīta teksta).

Autore stāsta par mācību līdzekli

 

Iesaki draugiem