Apraksts

Šīs darba burtnīcas saturs un struktūra ir saskaņota ar Daces Markotas un Guntas Šusteres mācību grāmatu "Ģeogrāfija 9. klasei".
Izdevumā iekļauti dažādu veidu un grūtības pakāpes uzdevumi, kas palīdzēs labāk izprast mācību grāmatā ietvertos tematus. Uzdevumi ir veidoti atšķirīgiem domāšanas dziļuma līmeņiem.
Liela uzmanība pievērsta tam, lai attīstītu skolēnu prasmi atrast informāciju, to apkopot, attēlot vizuāli un izvērtēt. Vairāki darbi pilnveidos skolēnu pētnieciskās prasmes. Darbs ar kontūrkartēm un digitālajām kartēm attīstīs un nostiprinās skolēnu kartogrāfiskās un matemātiskās prasmes.

Iesaki draugiem