Apraksts

Mācību līdzeklis “Teātra māksla 7.–9. klasei” piedāvā skolēniem apgūt mācību priekšmetu “Teātra māksla”. Tajā ietverti trīs temati – “Improvizācija”, “Procesā veidots iestudējums”, “Klasiskās teātra formas” – un vairāk nekā 100 dažādi vingrinājumi šo tematu apguvei.

Krājumā arī sniegti ieteikumi skolotājam, kā veiksmīgāk strādāt ar piedāvāto mācību līdzekli.

Skolēni noskaidros, kas ir improvizācijas teātris un kādus paņēmienus tajā izmanto; atklās, kas jāievēro, lai improvizācijas priekšnesumi izdotos un priekšnesuma dalībnieki spētu darboties spontāni un atbrīvoti; noskaidros, ko dara dažādi teātra speciālisti un kā top izrādes; mācīsies sagatavot piemērotu kostīmu, skatuves, apgaismojuma un mūzikas dizainu. Kad iestudējums sagatavots, organizēs pirmizrādi un kopā ar skatītājiem izvērtēs paveikto. Skolēni arī pētīs un iestudēs traģēdijas un komēdijas žanru lugas, precīzi ievērojot to nosacījumus. Krājuma saturs veidots pēc “Skola 2030” programmas.

Iesaki draugiem