Apraksts

Daudzu mācību grāmatu autora Jāņa Menča (jun.) un Airas Kumerdankas kopdarbs – mācību grāmatas “Matemātika 4. klasei.” 2. daļa – ir veidots atbilstoši valsts pamatizglītības standartam (MK noteikumi Nr. 747) un paredzēts skolēniem prasmju un iemaņu iegūšanai par tematiem, kuri piedāvāti Skola2030 izstrādātajā mācību priekšmeta programmas paraugā 4. klasei.

1. daļā iekļauti pirmie 4 temati no programmas parauga: kā saskaita un atņem daudzciparu skaitļus, kā daudzciparu skaitļus reizina un dala ar viencipara skaitli, kā mēra leņķi, kā daudzciparu skaitļus reizina un dala ar divciparu skaitli.

Grāmatas 2. daļā iekļauti atlikušie četri temati, kuri sakārtoti turpmākajās 4 nodaļās.
5. nodaļa. Kā salīdzina, saskaita un atņem daļas?
6. nodaļa. Ko nozīmē daļa no veselā?
7. nodaļa. Kā nosaka dažādu figūru laukumus?
8. nodaļa. Kas kopīgs iepirkšanās un kustības matemātiskajā aprakstā?

Līdzīgi kā 1. daļā, arī 2. daļas grāmatā teorijas izklāstu papildina dažādu veidu uzdevumi. Skolēni kopā ar skolotāju vai klasesbiedriem pētīs ievaduzdevumus un spriedīs par jaunām likumsakarībām, projektu un pētnieciskos uzdevumos skolēnam pašam būs iespēja pētīt, atklāt kaut ko jaunu ārpus mācību grāmatā sniegtajām zināšanām, sadarbības uzdevumos skolēni darbosies pa pāriem vai nelielās grupās, pašpārbaudes un savu mācību sasniegumu novērtēšanas uzdevumos skolēns varēs pārbaudīt konkrētas apgūtas prasmes. Grāmatā ir arī nedaudz grūtāki, tā sauktie “zvaigznīšu” uzdevumi, kuros jāpalauza galva, kā arī nodaļu beigu uzdevumi, kuros var pārbaudīt savas zināšanas par visā nodaļā apgūto. Grāmatas materiālu papildina arī interaktīvs papildsaturs –, ar viedtālruņa vai planšetdatora kameru noskenējot grāmatā ietvertos kvadrātkodus (QR kodus), skolēnam būs iespēja aplūkot uzdevuma risinājuma piemērus vai izpildīt kādu interesantu uzdevumu par nodaļā aplūkoto tematu.

Iesaki draugiem