Apraksts

Šī grāmata noslēdz mācību izdevumu sēriju ģeogrāfijā pamatskolai, kura veidota atbilstoši aktuālajai kompetenču pieejai mācību saturā.

Grāmata “Ģeogrāfija 9. klasei” veidota atbilstoši projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” izstrādātajam mācību priekšmeta programmas paraugam un paredzēta 70 mācību stundām. Apsverot ģeogrāfijas mācīšanas metodikas un satura izklāsta nepārtrauktības un savstarpējās saistības aspektus, ir mainīta atsevišķu tematu apguves secība.

Grāmatas 1. nodaļa

Grāmatas 2. nodaļa

Grāmatas 3. nodaļa

 

Mācību saturs grāmatā sakārtots 7 nodaļās.

1. Kāpēc ģeogrāfiskais stāvoklis ir nozīmīgs valsts attīstībā?
1.1. Eiropas valstu ģeogrāfiskais stāvoklis
1.2. Latvijas ģeogrāfiskais stāvoklis
1.3. Latvijas teritoriālais iedalījums
2. Kā demogrāfiskie un migrācijas procesi maina Latvijas iedzīvotāju skaitu un sastāvu?
2.1. Iedzīvotāju skaita izmaiņas
2.2. Demogrāfiskie procesi un iedzīvotāju ataudze
2.3. Migrācijas procesi
2.4. Iedzīvotāju sastāvs un tā izmaiņas
3. Kā demogrāfiskie procesi un migrācija ietekmē Latvijas apdzīvotību un apdzīvojumu?
3.1. Apdzīvotība un to ietekmējošie faktori
3.2. Lauku un pilsētu apdzīvojums
3.3. Apdzīvoto vietu funkcijas un to izmaiņas laika gaitā
4. Kas veido valsts saimniecību?
4.1. Saimniecības attīstību ietekmējošie faktori
4.2. Saimniecības nozares un sektori
4.3. Saimniecības izvietojuma principi
5. Kuri ir nozīmīgākie dabas resursi Latvijā un ar tiem saistītās primārā sektora nozares?
5.1. Augšņu resursi
5.2. Dabiskie zālāji
5.3. Lauksaimniecība
5.4. Mežu resursi un mežsaimniecība
5.5. Purvi
5.6. Kūdra un citi Zemes dzīļu resursi
5.7. Baltijas jūras resursi un zvejniecība
6. Kuras ir nozīmīgākās sekundārā sektora nozares?
6.1. Enerģētika un kurināmā rūpniecība
6.2. Mežrūpniecība un kokapstrāde
6.3. Pārtikas rūpniecība
6.4. Būvmateriālu ražošana
6.5. Citas apstrādes rūpniecības nozares
7. Kā terciārā sektora nozares iekļaujas valsts saimniecībā?
7.1. Transports
7.2. Tūrisms
7.3. Citas pakalpojumu nozares

Iesaki draugiem