Apraksts

Tās saturs veidots atbilstoši mācību priekšmeta programmas paraugam (https://mape.skola2030.lv/resources/122), nedaudz izmainot tematu secību un satura sadalījumu pa tematiem. Grāmatas autore iesaka šādu tematu secību.

1. Kā notiek organisma darbības regulācija?
2. Kā rodas jauns organisms?
3. Kā dzīvo dažādu organismu šūnas?
4. Kā organismi ir saistīti ar vidi, kurā tie dzīvo?

Izvērsts nodaļu plānojums un tematu ietvaros sasniedzamie rezultāti iekļauti tematiskā plāna paraugā, kurā detalizēti parādīts pirmo divu tematu plānojums, bet trešajam un ceturtajam tematam – temata sadalījums apakšnodaļās, apakšnodaļu sasniedzamie rezultāti un provizoriskais stundu skaits.
Atšķirībā no mācību priekšmeta programmas parauga grāmatas autore 9. klases bioloģijas satura apgūšanu iesaka sākt ar tematu “Kā notiek organismu darbības regulācija?”, kas ir loģisks turpinājums 8. klases pēdējam tematam “Kā organismi uztver apkārtējo vidi?”. Savukārt tematā “Kā dzīvo dažādu organismu šūnas?” ir apkopots 9. klasē apgūstamais mācību saturs par šūnām, to daudzveidību, DNS un iedzimtības pamatprincipiem, DNS tehnoloģijām.

Tematiskais plāns bioloģijā 9. klasei

Autore stāsta par mācību grāmatu

Iesaki draugiem