Apraksts

Burtnīca ir paredzēta 3. klases 1. semestrim. Tajā ir piedāvāti uzdevumi valodas prasmju attīstībai. Uzdevumi sakārtoti atbilstoši mācību grāmatas nodaļām.

Iesaki draugiem