Apraksts

Ceļvedis skolotājam paredzēts kā palīgs un atbalsts, lai organizētu mācību darbu 2. un 3. klasē latviešu valodā, izmantojot komplektizdevumu “Raibu raibā pasaule. 2. klase. LATVIEŠU VALODA” 1. un 2. daļa un “Raibu raibā pasaule. 3. klase. LATVIEŠU VALODA” 1. un 2. daļa.

Mācību grāmatas apstiprinājusi LR IZM 2021. un 2022. gadā.

Ceļvedī iekļauts:
• mācību priekšmeta programma 1.–3. klasei;
• mācību satura apguves norises plāns 2. un 3. klasei;
• metodiskas piezīmes par specifiskiem mācību jautājumiem.

Iesaki draugiem