Apraksts

Burtnīca paredzēta darbam 1. klases 1. semestrim. Tajā ir sniegti sagatavotājvingrinājumi rakstīšanai, burtu elementu, burtu un vārdu rakstības paraugi lineatūrā gan labročiem, gan kreiļiem. Tukšās līnijas var izmantot dažādiem vingrinājumiem pēc skolotāja ieskatiem. Katrā lappusē zem lineatūras ir piedāvāts uzdevums valodas prasmju attīstībai.

Iesaki draugiem