Apraksts

Grāmatā “Attīstības psiholoģija” vienotā stāstā ir integrētas klasiskās un mūsdienu attīstības teorijas, pasaulē un Latvijā veiktu pētījumu atziņas, šo pētījumu praktiskā pielietojamība dažādu attīstības grūtību gadījumā. Autores analizē attīstības psiholoģijas zinātnes pamatprincipus, sniedzot ieskatu likumsakarīgās izmaiņās cilvēka mūža garumā. Secīgi tiek piedāvāti katram vecumposmam raksturīgie fiziskās, kognitīvās un sociāli emocionālās attīstības skaidrojumi, īpašu uzmanību pievēršot attīstību ietekmējošajiem bioloģiskajiem, psiholoģiskajiem un sociālās vides faktoriem, to savstarpējai mijiedarbībai.

“Autorēm ir izdevies veiksmīgi kombinēt klasiskās teorijas ar mūsdienīgām, pierādījumos balstītām attīstības psiholoģijas atziņām, zinātniski augstvērtīgu un saturiski sarežģītu informāciju pasniedzot lasītājam saprotamā un praktiski izmantojamā veidā. Grāmata būs vērtīgs mācību līdzeklis augstskolu docētājiem un studējošajiem, nozīmīgs informācijas avots pētniekiem un profesionāļiem, un saistoša lasāmviela ikvienam, kas interesējas par cilvēka attīstību mūža garumā.”
Ģirts Dimdiņš, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Psiholoģijas nodaļas profesors

“Grāmatas teksts balstīts uz zinātniskās rakstīšanas pamatprincipiem, tomēr vienlaikus tas ir arī aizraujošs stāsts ar jautājumiem, mīklām, pārsteidzošiem pagriezieniem, aktuāliem piemēriem no dzīves un zinātnes ieteikumiem. Šis izdevums ir pelnījis tikt iekļauts Latvijas augstskolās docēto attīstības psiholoģijas kursu obligātās literatūras sarakstos.”
Anita Pipere, Daugavpils Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu institūta profesore, vadošā pētniece

“Latvijā sen gaidīta un ļoti nepieciešama grāmata. Tajā apkopots milzīgs aktuālākās informācijas apjoms un aptvertas svarīgākās tēmas, kas iepazīstina lasītāju ar cilvēka attīstības pamatprincipiem un teorijām un secīgi izved cauri cilvēka attīstības posmiem.”
Linda Daniela, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes dekāne, profesore, vadošā pētniece

Iesaki draugiem