Apraksts

Kāda meitene
nevis no žurnāla vāka
nevis no televizora
nevis no skatuves dēļiem
kāda parasta meitene
šovakar savā istabā

Viņa pārvēršas un šķiļas
viņa maina ādu
lēni un sāpīgi
gatavo savu garu

Tieši tāpēc
šovakar
uz šīs zemes
viņa ir
visskaistākā

Kristīna Ehina ir viena no populārākajām un visvairāk tulkotajām mūsdienu igauņu dzejniecēm. Viņai iznākuši deviņi dzejoļu krājumi un piecas prozas grāmatas igauņu valodā, viņas darbi tulkoti somu, zviedru, maķedoniešu, vācu, īru, angļu un nu arī latviešu valodā. Kristīnas dzejā sastopami mitoloģiski motīvi, kā arī savdabīgs un harmonisks igauņu tautasdziesmu poētikas un stilistikas apvienojums ar modernās dzejas līdzekļiem. Šajā izlasē ir iekļauti Kristīnas dzejoļi gandrīz no visiem krājumiem, tādējādi atklājot viņas daiļrades raksturīgākās iezīmes.
Gan Igaunijā, gan citās valstīs Kristīna bieži uzstājas kopā ar vīru mūziķi Silveru Sepu (Silver Sepp), kas pārvalda daudzus mūzikas instrumentus, vairākus no tiem viņš pats ir izgatavojis, izmantojot, piemēram, ar lielām naglām sanaglotu senu zvejas žebērkļa kātu, kanalizācijas caurules, velosipēda priekšējo riteni, ūdens bungas, kas sastāv no sešām mazgājamām bļodām. Abu uzstāšanās ir aizraujoša, jo Kristīnas dzejas lasījums saplūst ar Silvera fantastisko muzicēšanu.

No igauņu valodas atdzejojuši Guntars Godiņš un Daila Ozola.

Iesaki draugiem