Lūdzu, iepazīstieties – Kristīna Ehina!

2021-12-23

Tikko latviešu valodā iznākusi igauņu dzejnieces Kristīnas Ehinas grāmata “Mēness man asinīs”. Dzejoļus atlasījuši un atdzejojuši Guntars Godiņš un Daila Ozola.

Priekšvārdā Guntars Godiņš pauž cerību, ka “Kristīnas stilistikas šarms, plūstošā valoda, vaļsirdība un atklātība, domas brīvība un izteikti savs viedoklis būs nozīmīgs arī latviešu lasītājam”.

“Mēness man asinīs” ir izlase, kurā iekļauti dzejoļi gandrīz no visiem krājumiem, tādējādi atklājot dzejnieces daiļrades raksturīgākās iezīmes. Kristīnas dzejā sastopami mitoloģiski motīvi, kā arī savdabīgs un harmonisks igauņu tautasdziesmu poētikas un stilistikas apvienojums ar modernās dzejas līdzekļiem. Dzejoļos no krājuma “Slāpes visiem ir vienas” dzejniece runā par savas dzimtas sievietēm un vīriešiem. Konkrētās ģimenes personiskie fakti šajos prozai līdzīgajos dzejoļos iegūst arī ļoti plašu, pat globālu nozīmi. Atsevišķi priekšmeti, rakstura iezīmes un konkrēti notikumi spilgti atklāj visu Igaunijas vēstures ainu. Var teikt, ka šī grāmata ir savdabīgs vēsturisks romāns dzejā.

Tieši izlasei “Mēness man asinīs” tapis dienasgrāmatas formā sarakstītais dzejolis, kas ievietots atsevišķā nodaļā grāmatas beigās. Tajā Kristīna stāsta par savu šīsvasaras ceļojumu pa Latviju, kura laikā viņa meklēja saknes arī mūsu zemē. Un tiešām atrada – viņas rados ir slavenais latviešu grafiķis Rihards Zariņš.

Kristīna Ehina (1977) ir viena no populārākajām un visvairāk tulkotajām mūsdienu igauņu dzejniecēm. Viņai iznākuši deviņi dzejoļu krājumi un piecas prozas grāmatas igauņu valodā, viņas darbi tulkoti somu, zviedru, maķedoniešu, vācu, īru, angļu un nu arī latviešu valodā. Kristīna Ehina ir saņēmusi Igaunijas laikraksta Sirp literāro prēmiju, Igaunijas Kultūrkapitāla fonda balvu par gada labāko dzejoļu krājumu, Igaunijas Republikas prezidenta Jaunā kultūras darbinieka prēmiju, arī vairākas citu valstu balvas par dzejas izlasēm angļu valodā.Kristīna dzimusi dzejnieku Lī Sepelas un Andresa Ehina ģimenē, studējusi filoloģiju, specializējusies folkloristikā, dziedājusi folkloras grupās, bet patlaban audzina divus bērnus un darbojas ansamblī “Sievietes virtuvē” (Naised köögis). Viņa bieži uzstājas kopā ar vīru mūziķi Silveru Sepu, kas pārvalda daudzus mūzikas instrumentus. Vairākus no tiem viņš pats ir izgatavojis, izmantojot, piemēram, ar lielām naglām sanaglotu senu zvejas žebērkļa kātu, kanalizācijas caurules vai velosipēda priekšējo riteni. Abu programmas ir aizraujošas, jo Kristīnas dzejas lasījums saplūst ar Silvera fantastisko muzicēšanu. Nākamā gada vasarā viņu uzstāšanās paredzēta vairākās Latvijas pilsētās, un varēsim paši par to pārliecināties.

Pieejama arī e-grāmata.

Grāmata tapusi ar Igaunijas Kultūrkapitāla fonda programmas Traducta atbalstu.

Iesaki draugiem