Apraksts

Grāmatā apkopotas 97 pirkstiņrotaļas, ķermeņa kustību rotaļas un pāru rotaļas. Ritmiskie dzejolīši aptver visdažādākās tēmas: gadalaiku maiņu, dabas parādības, dzīvniekus, ģimeni, svētkus, emocijas u.c. Rotaļu aprakstus papildina fotogrāfijas, kurās attēlotas rotaļai atbilstošās pirkstu, plaukstu un ķermeņa pozīcijas.

Anda Dēliņa ir talantīga pedagoģe, kas jau vairāk nekā 20 gadus strādā par mūzikas skolotāju bērnudārzā un sākumskolā. Viņa ne tikai pati veido dažādus mācību līdzekļus, bet arī raksta dzeju, komponē, rada aizraujošus svētku scenārijus, kurus pati iedzīvina krāšņās muzikālās izrādēs. “Ja tēma emocionāli ievibrē sirsniņu, tad zināšanas un prasmes “ielec galvā” bez piepūles,” viņa uzskata. Autore ik dienas darba procesā meklē formas, kas dažādotu un vispusīgi attīstītu ne vien muzikalitāti, bet personību kopumā.

Pirkstiņrotaļas noder ne tikai mācību procesā, bet arī lai radītu vairāk pozitīvu emociju bērnudārzā un skolā, ikdienā vecākiem esot kopā ar saviem bērniem, lai pasmaidītu nogurdinošā sapulcē vai tiešsaistes stundās, pārsteigtu draugus viesībās, vienkārši uzlabotu omu vai palīdzētu atjaunot kustības un trenēt smadzeņu darbību pēc dažādām slimībām un veicināt vispusīgu attīstību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Grāmatā iekļauti izsmeļošs pirkstiņrotaļu nozīmes skaidrojums un detalizēti metodiskie norādījumi.

Ilustrāciju un dizaina autore Vita Lēnerte.

Iesaki draugiem