Apraksts

Grāmatas autore ir ieguvusi mūzikas skolotāja, kordiriģenta un logopēda izglītību, kā arī maģistra grādu pedagoģijā. Baiba Brice lasa lekcijas studentiem Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā, jau vairāk nekā 35 gadus strādā Talsu pirmsskolas izglītības iestādē "Pīlādzītis" par mūzikas skolotāju, kā arī vada pedagogu profesionālās pilnveides kursus visā Latvijā gan mūzikas skolotājiem, gan pirmsskolas pedagogiem un logopēdiem. Strādājot ar mazajiem audzēkņiem, autore radījusi daudz jaunu rotaļu, pasaku un dziesmu un savu pieredzi apkopojusi vairāk nekā desmit metodiskajos līdzekļos.
Krājumā “Visi desmit spēlējas” iekļautas skandējamās rotaļas un pirkstiņpanti dažāda vecuma bērniem – no zīdaiņiem līdz pirmsskolas vecuma bērniem.

Grāmata paredzēta vecākiem, pedagogiem un ikvienam, kas piedalās bērna audzināšanā un personības veidošanā.
Regulāri izmantojot skaitāmpantus, pirkstu rotaļas un īsas dziesmiņas, raisās bērna valoda, vienlaikus tiek vingrināta uztvere, uzmanība, atmiņa un smalkās motorikas koordinācija.
Šīs rotaļas sekmē abpusēji pozitīvu gaisotni vecāku un mazuļa, kā arī pedagoga un bērnu attiecībās, veido pirmās komunikācijas iemaņas un ieinteresē turpmākajai radošajai darbībai.

Lai kopīgās nodarbības iepriecina gan bērnus, gan pieaugušos!

Iesaki draugiem