Apraksts

Komplektizdevumā iekļautie audiomateriāli ir pieejami šeit.

Darba burtnīcā ievietotie vingrinājumi palīdz atkārtot mācību vielu un nostiprināt apgūtās prasmes.
Komplektā ietilpst: mācību grāmata, darba burtnīca, pārbaudes darbi un grāmata skolotājiem.

Iesaki draugiem