Apraksts

Mācību komplekts 6. klasei ir četrgadīgā mācību kursa sastāvdaļa un atbilst Eiropas valodu portfeļa klasifikācijas elementārajam A1 līmenim. Mācību materiāla atlase ir veikta atbilstoši pamatizglītības standarta prasībām.
Gramatiku paredzēts apgūt pēc valodas modeļiem saskaņā ar tematisko plānojumu, bet leksiku – konkrētās situācijās, ar ko skolēni sastopas ikdienā. Ik tēmu noslēdz jaunapgūto vārdu un izteicienu krievu-latviešu vārdnīca.
6. klases komplekta mērķauditorija ir skolēni bez krievu valodas priekšzināšanām. Vispirms tiek apgūti burti, skaņas un valodas intonācijas. Katra nākamā mācību stunda sākas ar vienkāršu, autoru sastādītu tekstu. Sarunu tēmai nepieciešamās konstrukcijas ir izvietotas blakus konkrētajam uzdevumam uz krāsaina fona. Mācību gada beigās skolēni ir iemācījušies saprast dzirdēto tekstu, spēj mutiski sazināties un izteikt savas domas rakstiski.
Mācību e-grāmatai ir pievienoti CD iekļautie audiofaili.
Komplektā ietilpst: mācību grāmata, darba burtnīca, pārbaudes darbi un grāmata skolotājiem.

Iesaki draugiem