Apraksts

Runas pedagoģes Olgas Lezinas didaktisko spēļu burtnīca “Mans apģērbs” ir otrā burtnīca sērijā “Латышский язык – детям!”, un tā paredzēta latviešu valodas apguvei pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem. Šī mācību līdzekļa uzdevumi, kuros iekļauti spēles elementi, dod iespēju mācīties valodu viegli un aizraujoši. Burtnīcas ieliktnī atrodamas 44 izgriežamas spēļu kartītes un 4 “Loto” spēles laukumi.

Šīs burtnīcas temats ir «Apģērbs», taču tajā būtiska vieta ierādītā ne tikai atbilstošas leksikas apguvei, bet arī tādai samērā sarežģītai gramatikas parādībai kā vārdu saskaņošana. Bērni mācās saskaņot dzimtē, skaitlī un locījumā īpašības vārdus, skaitļa vārdus, kā arī personu un norādāmos vietniekvārdus ar lietvārdiem.
"Латышский язык – детям!" ir didaktisko spēļu sērija runas prasmju attīstīšanai un latviešu valodas vārdu un gramatikas apguvei.

Košas, ērtas kartītes, praksē izmēģināta, saprotama pēctecīga metodika un detalizēts skaidrojums padara šo izdevumu par efektīvu mācību līdzekli latviešu valodas apguvei.

Šī burtnīca
• ir piemērota pirmsskolas un skolas vecuma bērniem;
• aktivizē runu;
• mazina valodas barjeru;
• strauji palielina vārdu krājumu;
• vieš ticību saviem spēkiem:
• ir izmantojama, darbojoties grupās un individuāli, mācību nodarbībās un ģimenē.

Iesaki draugiem