Apraksts

Runas pedagoģes Olgas Lezinas didaktisko spēļu burtnīca “Kas dzīvo mežā?” ir pirmā burtnīca no sērijas “Латышский язык – детям!” un paredzēta latviešu valodas apguvei pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem. Šī mācību līdzekļa uzdevumi, kuros iekļauti spēles elementi, dod iespēju mācīties valodu viegli un aizraujoši. Burtnīcas ieliktnī atrodamas 43 izgriežamas spēļu kartītes.

"Латышский язык – детям!" ir didaktisko spēļu sērija runas prasmju attīstīšanai un latviešu valodas vārdu un gramatikas apguvei.

Košas, ērtas kartītes, praksē izmēģināta, saprotama pēctecīga metodika un detalizēts skaidrojums padara šo izdevumu par efektīvu mācību līdzekli latviešu valodas apguvei.

Šī burtnīca
• ir piemērota pirmsskolas un skolas vecuma bērniem;
• aktivizē runu;
• mazina valodas barjeru;
• strauji palielina vārdu krājumu;
• vieš ticību saviem spēkiem:
• ir izmantojama, darbojoties grupās un individuāli, mācību nodarbībās un ģimenē.

Iesaki draugiem