Apraksts

Šī ir militārās vēstures un uniformoloģijas sērijas “Scripta Bellica Lettica” trešā grāmata.

Grāmatas autors Arnis Kohs Jumītis ir pievērsies maz pētītai tēmai – latviešu karavīru gaitām Eiropas valstu armijās 17. un 18. gadsimtā. Viņš apkopojis Latvijas un vairāku Eiropas valstu arhīvos un citos avotos pieejamās ziņas par latviešu karavīriem Polijas-Lietuvas kopvalsts, Saksijas kūrfirsta valsts, Austrijas erchercogistes, Saksijas-Meiningenes un Kurzemes-Zemgales hercogistes armijās.

Visu Latvijas vēsturisko reģionu dažādu tautību iedzīvotāji, dienot šo armiju vienībās, piedalījās 17. un 18. gs. lielākajos karos un citos militāros konfliktos. Autors apraksta militāro vienību struktūru, bruņojumu, ekipējumu un uniformu, kā arī sniedz ieskatu to kara gaitās. Unikāla grāmatas iezīme ir pielikumā publicētie 17. gs. Kurzemes kājnieku pulka karavīru saraksti. Sadarbībā ar starptautiski atzītiem militāri vēsturiskā žanra māksliniekiem-rekonstruktoriem Juriju Jurovu un Nikolaju Zubkovu ir tapuši detalizēti latviešu karavīru uniformu attēli.

Grāmata būs lieliska lasāmviela visiem militārās un tērpu vēstures interesentiem.

Iesaki draugiem