Apraksts

Šī būs pirmā Latvijā sagatavotā un izdotā uniformoloģijas žanra grāmata. Uniformoloģija pēta un ilustrē dažāda veida formas tērpu, galvenokārt armijas mundieru, izcelsmi un attīstību. Gandrīz visās Eiropas valstīs ir pieejamas grāmatas un katalogi, kas sniedz ieskatu savu nacionālo armiju formas tērpu un militāro panākumu vēsturē. Nacionālā uniformoloģija kalpo arī kā valsts vēstures spilgta  reklāma.  
 
Grāmatas autors Arnis Kohs Jumītis pievērsies maz zināmai, bet ļoti nozīmīgai  Latvijas vēstures lapaspusei – latviešu dalībai Lielajā ziemeļu karā (1700-­1721). Viņš  apkopojis Latvijas, Zviedrijas u. c. valstu arhīvos pieejamās, agrāk nepublicētas ziņas  par latviešu vienībām, kas Zviedrijas karaliskās armijas sastāvā cīnījās karā pret  Krieviju. Autors nāk pie atziņas, ka tieši Baltijas pamatiedzīvotāji – latvieši, igauņi, somi un vācbaltieši – bija tie, kas veidoja Zviedrijas armijas pamatspēku karā  pret iebrucējiem. Grāmatā sniegta informācija par to, kādās Zviedrijas karaļa Kārļa XII armijas daļās tika iesaukti latviešu izcelsmes vīrieši, kāds bija šo vienību  skaitliskais sastāvs, kas tās komandēja, kurp veda to kauju ceļš un kāds liktenis  piemeklēja šīs daļas un karavīrus.  

Autors kopā ar pazīstamo krievu vēsturiskā žanra mākslinieku­rekonstruktoru Nikolaju Zubkovu veicis unikālu un skrupulozu Zviedru Livonijas latviešu karavīru  formu restaurāciju. 

Grāmata būs lieliska vizuāla ilustrācija un lasāmviela visiem, kuriem interesē militārā  un modes vēsture. 

Iesaki draugiem