Apraksts

Mācību grāmata "RAIBĀ PASAULE. 2. klase. Dabaszinības" ir paredzēta visam mācību gadam.
Grāmatas izveidē ir ievērots gadalaiku princips. Katrā gadalaikā tiek izzināti laikapstākļi, tuvējās apkārtnes objekti un sistēmas, galvenokārt augi un dzīvnieki. Mācību grāmatas saturā ir iekļauti šādi temati: "Gaisma", "Kustība", "Zemes virsma", "Gaiss", "Ūdens", "Degšana un kurināmais", "Dzīvības pazīmes".
Mācību grāmata mērķtiecīgi rosina iepazīt apkārtējo pasauli un tajā notiekošās norises gada dažādos gadalaikos, veikt vienkāršus pētījumus un eksperimentus, apgūt dabaszinātņu jēdzienus, ievērot drošības noteikumus, saudzēt dabu.
Grāmatu ir apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 2016. gadā.

Iesaki draugiem