Apraksts

"Raibā pasaule 2. klase. Sociālās zinības" ir paredzēta visam mācību gadam.

Mācību saturs grāmatā ir izkārtots deviņās tematiskās nodaļās. Katru no nodaļām veido vairākas saturiski savstarpēji vienotas tēmas. Šī mācību grāmata ir viena no komplekta "Raibā pasaule" sastāvdaļām. Pēc skolotāja ieskatiem mācību procesā var izmantot esošās darba burtnīcas "Sociālās zinības 2. klasei".

Iesaki draugiem