Apraksts

Integrētā uzdevumu burtnīca veidota, lai atbalstītu vecākus un bērnus pirmsskolas apmācībā, motivētu mazuli ar prieku apgūt jaunas zināšanas un prasmes un nostiprinātu pārliecību, ka bērns ir gatavs mācībām skolā.

Burtnīcā ievietotie uzdevumi:

● radīs ieinteresētību par cipariem un skaitļiem,
● uzlabos krāsošanas prasmi,
● ciparu rakstīšana vingrinās pirkstu sīko motoriku,
● ļaus izjust varēšanas prieku.

Iesaki draugiem