Apraksts

Integrētā uzdevumu burtnīca veidota, lai atbalstītu vecākus un bērnus pirmsskolas apmācībā, motivētu mazuli ar prieku apgūt jaunas zināšanas un prasmes un nostiprinātu pārliecību, ka bērns ir gatavs mācībām skolā.

Burtnīcā ievietotie uzdevumi:

● palīdzēs apgūt ciparus un skaitļus līdz 40
● rosinās un bagātinās iztēli un attīstīs tēlaino domāšanu,
● pilnveidos praktiskās iemaņas krāsošanā,
● trenēs intereses noturību.

Iesaki draugiem