Apraksts

KATRĀ SITUĀCIJĀ IR VAIRĀKAS IZVĒLES. JA KAUT KAS NESANĀK, MEKLĒ JAUNUS RĪCĪBAS VARIANTUS UN RĪKOJIES CITĀDI!

Grāmatas autori Indra Melbārde (M.A. NLP) un Artūrs Zeltiņš (M.A. NLP) ikdienā Personības pilnveidošanas centrā vada neirolingvistiskās programmēšanas (NLP) kursus – “NLP praktiķis”, “NLP meistars”, “NLP treneris”, “Komunikācijas meistarība” un citus.

Šī ir abu autoru trešā grāmata sērijā “NLP – mācība par personīgo meistarību”, kurā apkopota 15 darba gadu gaitā uzkrātās zināšanas un pieredze, kas var būt noderīga ikvienam, kas interesējas par sevis pilnveidošanu.

Lasot šo grāmatu jūs uzzināsiet par veiksmīgas pieredzes modelēšanu un pārņemšanu, kā arī par to, kā neirolingvistisko programmēšanu izmantot koučingā.

NLP IR PANĀKUMU PSIHOLOĢIJA!
Ja apgūsiet neirolingvistisko programmēšanu, jūs varēsiet
* labāk saprast sevi un citus cilvēkus,
* redzēt, dzirdēt un just to, ko nepamana citi cilvēki,
* rast risinājumus dažādiem dzīves uzdevumiem,
* pārņemt citu cilvēku izcilības pieredzi,
* būt apmierināti ar dzīvi un dzīvot to viegli utt.

Šī grāmata noderēs tiem, kas jau ir pazīstami ar neirolingvistisko programmēšanu, un
profesionāliem koučiem, kas vēlas NLP atziņas izmantot savā darbā izcilības modelēšanā.
Vairāk uzzināsiet www.nlpcentrs.lv

Iesaki draugiem